Actualiteit

Bureaunieuws:

Buro Waalbrug is als adviseur voor stedenbouw, landschapsontwerp en ruimtelijke ordening betrokken bij tal van projecten en ontwikkelingen. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste bureauniews, onze werkzaamheden en uitvoering van de verschillende projecten. 

Jurisprudentie

Naast het nieuws over projecten en ons bureau vindt u hier een speciale rubriek waarin wij interessante jurisprudentie op gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht behandelen. Onze jurist Dènes Jansen voorziet interessante passages uit de uitspraken van de ABRS van uitleg en nader commentaar en de lessen die hieruit volgen.

Bekijk hier de rubriek jurisprudentie.

 

Buro Waalbrug heeft samen met de gemeente Beuningen een spel ontwikkeld om de gemeenteraad te laten ervaren wat het werken met de beleidscyclus van de Omgevingswet inhoudt.

De gemeente Beuningen gaat een ecologische wijk realiseren. De ontwikkeling van de ecologische wijk staat mede in het teken van de doelstelling en de ambitie van de gemeente Beuningen om in 2040 energieneutraal te zijn. Eind februari stemde de gemeenteraad unaniem in met de ambities, uitgangspunten en de locatiekeuze. Buro Waalbrug ondersteunt de gemeente in dit planproces.

Angela Hinz

Met veel plezier willen we laten weten dat buro Waalbrug weer is uitgebreid met een nieuwe collega. Angela Hinz komt per 1 maart als senior landschapsarchitect ons team versterken.

Per 1 januari hebben we het team van buro Waalbrug uitgebreid met een nieuwe collega. Niels Landsbergen komt als landschapsontwerper ons team versterken.

Twee jaar na de opening van het schoolterrein in Velp is het tijd om de balans op te maken en het resultaat van de metamorfose te bekijken. Een schoolterrein dat gedomineerd werd door parkeervoozieningen en omheiningen heeft plaats gemaakt voor een gezond schoolplein waarbij de auto te gast is en de leerling voorop staat.

Het Besluit mer en de Wet milieubeheer zijn recent gewijzigd. Gemeenten zijn gelet hierop verplicht om óók bij ‘kleine’ projecten een expliciet besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (mer). Het besluit behoeft niet separaat te worden gepubliceerd, maar moet wel worden opgenomen in het besluitvormingsproces van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning.

Nederland staat de komende decennia voor een enorme opgave; de energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen is eindig en het klimaat veranderd. Dat betekent dat er vol moet worden ingezet op duurzame energiebronnen.

De gemeente Beuningen heeft de ambitie een ecologische wijk te realiseren. De ontwikkeling van de ecologische wijk staat mede in het teken van de doelstelling en de ambitie van de gemeente Beuningen om in 2040 energieneutraal te zijn. Buro Waalbrug ondersteunt de gemeente in dit planproces.

Op 4 mei 2016 heeft de Raad van State een spuitzone van 10 meter tussen een fruitboomgaard en twee woningen geaccepteerd in het door buro Waalbrug opgestelde bestemmingsplan ‘Van Heemstraweg 2a Ewijk’.

Per 1 mei hebben we het team van buro Waalbrug uitgebreid met een nieuwe collega. Rene van den Oetelaar komt als planoloog ons team versterken.

Voor het tv-programma RTL Lifestyle Experince is Buro Waalbrug benadert voor het maken van een korte reportage over de vitale wijk 'De Hutgraaf' te Beuningen. Samen met Hendriks BouwOntwikkeling uit Oss en wethouder Piet de Klein van de gemeente Beuningen werd Wil Haans namens Buro Waalbrug geïnterviewd over de totstandkoming en realisatie van het plan van ca. 140 woningen. 

Per 13 maart hebben we het team van buro Waalbrug uitgebreid met een nieuwe collega. Niels Spierings komt als planoloog ons team versterken.