Buro Waalbrug heeft samen met de gemeente Beuningen een spel ontwikkeld om de gemeenteraad te laten ervaren wat het werken met de beleidscyclus van de Omgevingswet inhoudt.

De gemeente Beuningen gaat een ecologische wijk realiseren. De ontwikkeling van de ecologische wijk staat mede in het teken van de doelstelling en de ambitie van de gemeente Beuningen om in 2040 energieneutraal te zijn. Eind februari stemde de gemeenteraad unaniem in met de ambities, uitgangspunten en de locatiekeuze. Buro Waalbrug ondersteunt de gemeente in dit planproces.

Nederland staat de komende decennia voor een enorme opgave; de energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen is eindig en het klimaat veranderd. Dat betekent dat er vol moet worden ingezet op duurzame energiebronnen.

Vacature medewerker ruimtelijke ordening

In verband met de groei van onze opdrachtenportefeuille zijn wij voor onze vestiging in Beuningen (Gelderland) op zoek naar een ambitieuze collega in de functie van senior jurist omgevingsrecht als uitbreiding van ons team.