Steeds meer gemeenten bereiden zich voor op de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden.

Buro Waalbrug heeft de visie en het stedenbouwkundig plan voor het Van Lierpark opgesteld. Op de voormalige schoenfabriekslocaties van Van Lier en Van Esch ontstaat op korte afstand van het centrum een nieuwe woonwijk voor verschillende doelgroepen (starters, senioren en gezinnen) in zowel koop als huur.

Nederland staat de komende decennia voor een enorme opgave; de energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen is eindig en het klimaat veranderd. Dat betekent dat er vol moet worden ingezet op duurzame energiebronnen.