Actualiteit

Bureaunieuws:

Buro Waalbrug is als adviseur voor stedenbouw, landschapsontwerp en ruimtelijke ordening betrokken bij tal van projecten en ontwikkelingen. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste bureauniews, onze werkzaamheden en uitvoering van de verschillende projecten. 

Jurisprudentie

Naast het nieuws over projecten en ons bureau vindt u hier een speciale rubriek waarin wij interessante jurisprudentie op gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht behandelen. Onze jurist Dènes Jansen voorziet interessante passages uit de uitspraken van de ABRS van uitleg en nader commentaar en de lessen die hieruit volgen.

Bekijk hier de rubriek jurisprudentie.

 

Per 1 mei hebben we het team van buro Waalbrug uitgebreid met een nieuwe collega. Rene van den Oetelaar komt als planoloog ons team versterken.

Voor het tv-programma RTL Lifestyle Experince is Buro Waalbrug benadert voor het maken van een korte reportage over de vitale wijk 'De Hutgraaf' te Beuningen. Samen met Hendriks BouwOntwikkeling uit Oss en wethouder Piet de Klein van de gemeente Beuningen werd Wil Haans namens Buro Waalbrug geïnterviewd over de totstandkoming en realisatie van het plan van ca. 140 woningen. 

Per 13 maart hebben we het team van buro Waalbrug uitgebreid met een nieuwe collega. Niels Spierings komt als planoloog ons team versterken.

Afgelopen maandag hebben we samen met Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Hoogte Twee Architecten het plan gepresenteerd voor de herstructurering van de Kolpingbuurt Nijmegen. Als onderdeel van de (integrale) herstructurering van de Kolpingbuurt wordt, naast de renovatie en nieuwbouw van de woningen, ook de openbare ruimte opnieuw ingericht.

In 2015 is de nieuwe inrichting voor het schoolterrein in Velp opgeleverd. Buro Waalbrug maakte in opdracht van de Christelijke OnderwijsGroep het ontwerp voor het buitenterrein dat is ontworpen volgens de richtlijnen van een gezond schoolplein. Dit houdt onder andere in dat het schoolterrein openbaar gebied wordt en dus ook buiten schooltijd toegankelijk is. 

Afgelopen januari is in het centrum van Millingen aan de Rijn begonnen met de uitvoeringswerkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het ontwerp dat buro Waalbrug maakte voor het dorpshart bestaat uit het vergroenen van de ruimte rond het nieuwe kulturhus en het veraangenamen van de verblijfskwaliteit in het winkelgebied. 

Buro Waalbrug denkt en werkt mee aan pilotprojecten in het kader van de Crisis- en herstelwet die dienen als voorbereiding op de omgevingswet en het omgevingsplan.

Buro Waalbrug ondersteund de gemeente Beuningen in het landelijk experiment flexibele bestemmingsplannen. De gemeente wil Laan 1945 in Weurt levendiger en gevarieerder maken. Daartoe wil zij flexibelere regelgeving, wonen en ondernemen meer combineren en ruimte creëren voor nieuwe initiatieven.

Begin November 2015 zijn de uitvoeringswerkzaamheden voor fase 1 van de Hutgraaf gestart. Inmiddels is het terrein opgeschoont en zijn de graafwerkzaamheden voor de ontsluiting begonnen. In totaal worden in de Hutgraaf ongeveer 140 woningen gerealiseerd. Het woningbouwprogramma wordt gekenmerkt door een differentiatie aan verschillende types en prijsklassen.

De werkzaamheden voor de herinrichting van het schoolterrein in Velp zijn in volle gang. Het inrichtingsplan dat door buro Waalbrug werd ontworpen is met input van de leerlingenraad en de directie van beide scholen tot stand gekomen. Het voorziet in een heldere ontsluiting met parkeervoorziening, een voorruimte direct aansluitend op de beide schoolgebouwen en een gemeenschappelijke verblijfsruimte temidden hiervan.

Per 1 september hebben we het team van buro Waalbrug uitgebreid met een nieuwe collega. Gerard Perenboom komt ons team als Juridisch adviseur versterken.

In de contacten met onze opdrachtgevers merken we dat onze directe betrokkenheid en nabijheid als zeer prettig wordt ervaren. Als adviseurs voor de leefomgeving proberen wij u zo veel mogelijk te ontzorgen en u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Trots zijn wij dan ook om u mede te delen dat wij per 1 januari 2015 een tweede vestiging hebben geopend.