Actualiteit

Bureaunieuws:

Buro Waalbrug is als adviseur voor stedenbouw, landschapsontwerp en ruimtelijke ordening betrokken bij tal van projecten en ontwikkelingen. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste bureauniews, onze werkzaamheden en uitvoering van de verschillende projecten. 

Jurisprudentie

Naast het nieuws over projecten en ons bureau vindt u hier een speciale rubriek waarin wij interessante jurisprudentie op gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht behandelen. Onze jurist Dènes Jansen voorziet interessante passages uit de uitspraken van de ABRS van uitleg en nader commentaar en de lessen die hieruit volgen.

Bekijk hier de rubriek jurisprudentie.

 

Afgelopen maandag hebben we samen met Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Hoogte Twee Architecten het plan gepresenteerd voor de herstructurering van de Kolpingbuurt Nijmegen. Als onderdeel van de (integrale) herstructurering van de Kolpingbuurt wordt, naast de renovatie en nieuwbouw van de woningen, ook de openbare ruimte opnieuw ingericht.

Vacature medewerker ruimtelijke ordening

In verband met de groei van onze opdrachtenportefeuille zijn wij voor onze vestiging in Beuningen (Gelderland) op zoek naar een ambitieuze collega in de functie van senior jurist omgevingsrecht als uitbreiding van ons team.

In 2015 is de nieuwe inrichting voor het schoolterrein in Velp opgeleverd. Buro Waalbrug maakte in opdracht van de Christelijke OnderwijsGroep het ontwerp voor het buitenterrein dat is ontworpen volgens de richtlijnen van een gezond schoolplein. Dit houdt onder andere in dat het schoolterrein openbaar gebied wordt en dus ook buiten schooltijd toegankelijk is. 

Afgelopen januari is in het centrum van Millingen aan de Rijn begonnen met de uitvoeringswerkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het ontwerp dat buro Waalbrug maakte voor het dorpshart bestaat uit het vergroenen van de ruimte rond het nieuwe kulturhus en het veraangenamen van de verblijfskwaliteit in het winkelgebied. 

Buro Waalbrug denkt en werkt mee aan pilotprojecten in het kader van de Crisis- en herstelwet die dienen als voorbereiding op de omgevingswet en het omgevingsplan.

Buro Waalbrug ondersteund de gemeente Beuningen in het landelijk experiment flexibele bestemmingsplannen. De gemeente wil Laan 1945 in Weurt levendiger en gevarieerder maken. Daartoe wil zij flexibelere regelgeving, wonen en ondernemen meer combineren en ruimte creëren voor nieuwe initiatieven.

Begin November 2015 zijn de uitvoeringswerkzaamheden voor fase 1 van de Hutgraaf gestart. Inmiddels is het terrein opgeschoont en zijn de graafwerkzaamheden voor de ontsluiting begonnen. In totaal worden in de Hutgraaf ongeveer 140 woningen gerealiseerd. Het woningbouwprogramma wordt gekenmerkt door een differentiatie aan verschillende types en prijsklassen.

De werkzaamheden voor de herinrichting van het schoolterrein in Velp zijn in volle gang. Het inrichtingsplan dat door buro Waalbrug werd ontworpen is met input van de leerlingenraad en de directie van beide scholen tot stand gekomen. Het voorziet in een heldere ontsluiting met parkeervoorziening, een voorruimte direct aansluitend op de beide schoolgebouwen en een gemeenschappelijke verblijfsruimte temidden hiervan.

Per 1 september hebben we het team van buro Waalbrug uitgebreid met een nieuwe collega. Gerard Perenboom komt ons team als Juridisch adviseur versterken.

In de contacten met onze opdrachtgevers merken we dat onze directe betrokkenheid en nabijheid als zeer prettig wordt ervaren. Als adviseurs voor de leefomgeving proberen wij u zo veel mogelijk te ontzorgen en u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Trots zijn wij dan ook om u mede te delen dat wij per 1 januari 2015 een tweede vestiging hebben geopend.

Buro Waalbrug zal in opdracht van Hendriks projectontwikkeling in Oss het stedenbouwkundig plan opstellen voor de locatie Dillenburg te Drunen in de gemeente Heusden. In een uitvraag met 3 andere bureaus is het plan van buro Waalbrug als beste uit de bus gekomen. De locatie zal met een mix van verschillende typen woningen en prijsklassen ruimte bieden aan 130 nieuwbouwwoningen.

Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel gaat ons in 2018 (of zoveel later als nodig) het omgevingsplan brengen. Het omgevingsplan vervangt het (volgens het ministerie disfunctionerende) bestemmingsplan. In deze memo zal kort op dit instrument worden ingegaan.