Bestaand stedelijk gebied

  • In overleg met gemeenten en provincie Gelderland onderzoekt Buro Waalbrug momenteel de kansen en beperkingen van de Ladder voor duurzame verstedelijking. In de praktijk merken wij dat deze nieuwe beleidsregel veel vragen oproept.In het

    ...