Beleid

  • In de praktijk blijkt dat het van groot belang is dat de inventarisatie en waardering van cultuurhistorie ook daadwerkelijk wordt verankerd in beleid en regelgeving. Relevante vragen zijn dan: op welke wijze verwerk je de waarden in

    ...
  • Nederland staat de komende decennia voor een enorme opgave; de energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen is eindig en het klimaat veranderd. Dat betekent dat er vol moet worden ingezet op duurzame energiebronnen.