Omgevingswet

huis van de omgevingswetHet voorstel van de rijksoverheid om regels voor ruimtelijke plannen te vereenvoudigen en de mogelijkheden van die plannen uit te breiden (Omgevingswet) staat gepland om in 2019 in werking te treden. Er is echter nog veel werk aan de winkel, zowel voor de rijksoverheid als voor de bestuurlijke organisaties die straks met de Omgevingswet gaan werken. In het bijzonder moet daarbij worden gedacht aan de ‘vervanger’ van het bestemmingsplan: het omgevingsplan.

Wat het omgevingsplan betreft: de Crisis- en herstelwet maakt het nu reeds mogelijk vooruit te lopen op mogelijkheden die straks het omgevingsplan zal bieden. Buro Waalbrug is bij verschillende pilotprojecten betrokken. Via deze website kunt u op de hoogte blijven van de actualiteiten rond de Omgevingswet en onze projecten die daarmee samenhangen.

 


 

De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en bevat het strategisch gemeentelijk omgevingsbeleid. De omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en uitgewerkt (thematisch of gebiedsgericht) in programma’s die worden vastgesteld door B&W. De omgevingsvisie is niet bindend voor inwoners maar in het systeem van de Omgevingswet heeft de omgevingsvisie wel een belangrijke rol.