• Ligging plangebied
  • Bestaande situatie

    Bestaande situatie

Buro Waalbrug gaat in opdracht van Jansen Bouwontwikkeling de stedenbouwkundige uitwerking verzorgen voor de nieuwbouwwijk Grassen-Noord in Houten.

Grassen-Noord maakt onderdeel uit van Houten-Vinex en is globaal gelegen tussen de wijken ‘De Tuinen’, ‘Castellum’ en ‘De Grassen’. De realisatie van de wijk – ruim 300 koop- en (sociale) huurwoningen – heeft jarenlang op zich laten wachten, vanwege het faillissement van de oorspronkelijke ontwikkelaar. Inmiddels zijn de gronden aangekocht door Jansen Bouwontwikkeling en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Het thans geldende bestemmingsplan ‘Hofstad III Loerik V’ dient daarbij als uitgangspunt. De ambities van de gemeente Houten en Jansen Bouwontwikkeling reiken verder dan een ‘normale’ nieuwbouwwijk. Beide partijen hebben de wens uitgesproken meer sociale, duurzame (0-op-de-meter) en levensloopbestendige woningen te realiseren. Ook wordt de openbare ruimte klimaatbestendig ingericht. Wij houden u de komende tijd op de hoogte over de voortgang.