Projecten

Als onderdeel van de herstructurering van de Kolpingbuurt wordt, naast renovatie en nieuwbouw van woningen, ook de openbare ruimte heringericht. Buro Waalbrug maakte hiervoor in opdracht van Hendriks BouwOntwikkeling uit Oss het inrichtingsplan. Het plan is door de jury met lof ontvangen waarna de opdracht is gegund.

In opdracht van Jansen BouwOntwikkeling uit Wijchen en Klok BouwOntwikkeling uit Druten heeft buro Waalbrug het stedenbouwkundig plan voor de locatie Victoria - Haarsteeg in de gemeente Heusden gemaakt. Het plan biedt ruimte aan ca. 160 woningen en kent een grote mate van flexibiliteit waardoor naar behoefte kan worden gebouwd.

Voor de transformatie van het ENCI-gebied (bedrijfsterrein + mergelgroeve) in de gemeente Maastricht tot een multifunctioneel bedrijventerrein en een gebied voor natuur, recreatie en toerisme wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Buro Waalbrug adviseert de gemeente Maastricht hierbij en begeleidt het opstellen van het bestemmingsplan.

Op de gronden van de voormalige kwekerij aan de Verdistraat in Oss wordt een bijzonder woongebied ontwikkeld. In aansluiting op de ligging aan het Sibeliuspark en de voormalige functie van het gebied, wordt er een woonwijk gerealiseerd met een zeer groen karakter. Buro Waalbrug maakte hiervoor het inrichtingsplan.

Voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan voor het centrum van Wijk bij Duurstede heeft buro Waalbrug een visie op de binnenstad gemaakt. In een overzichtelijke infographic zijn de waarden en speerpunten van de binnenstad op 1 A3-blad verbeeld. Dit vormde het vertrekpunt voor de visie en het op te stellen bestemmingsplan.

Voor het centrum van Millingen aan de Rijn heeft buro Waalbrug na het opstellen van de visie voor het centrum ook het inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt. Met dit inrichtingsplan wordt het centrum verder vergroend en worden karakteristieken van de Heerbaan en de ligging van Millingen aan de Rijn versterkt.

Stedenbouwkundig plan Plakse Wei Bemmel

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling uit Wijchen heeft buro Waalbrug een stedenbouwkundigplan opgesteld voor de Plakse Wei te Bemmel. Concept voor deze kleinschalige woonwijk is het landelijk wonen, geïnspireerd op het aangrenzende buitengebied en park Lingezegen.

Voor zandwinning in het IJsselmeer dient een werkeiland te worden gerealiseerd voor de verwerking van zand en grind. Met zandwinning op het IJsselmeer geeft SMALS invulling aan de oproep van de overheid om grootschalige zandwinning op open water plaats te laten vinden. Het benodigde werkeiland dient zorgvuldig te worden ingepast in het IJsselmeer.

Om door zandwinning een bijdrage te leveren aan de gewenste rivierverruiming in het stroomgebied van de Middenwaal en de uiterwaarden een kwaliteitsimpuls te geven heeft buro Waalbrug een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld voor het uiterwaardengebied op de noordoever van de Waal tussen Tiel en Dodewaard.

De werkzaamheden voor de herinrichting van het schoolterrein in Velp zijn in volle gang. Het inrichtingsplan dat door buro Waalbrug werd ontworpen is met input van de leerlingenraad en de directie van beide scholen tot stand gekomen. Het voorziet in een heldere ontsluiting met parkeervoorziening, en een fraaie gemeenschappelijke verblijfsruimte.

Stichting Fabrikaat plaatste begin 2014 een open oproep voor het indienen van een voorstel voor ontwerp & realisatie van een tuin in het Honigcomplex in Nijmegen. De tijdelijke invulling is onderdeel van de herbestemming van de voormalige soepfabriek aan de Waal en vormt met de randvoorwaarden een kunstzinnige opgave.

In opdracht van de Dekker Groep, en in overleg met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Natuurmonumenten en Watersport Vereniging Neptunus, stellen wij een bestemmingsplan op voor plas De Koornwaard.
De Dekker Groep houdt zich bezig met de ontwikkeling van ons landschap en de winning en verwerking van zand en grind.