Projecten

Stichting Fabrikaat plaatste begin 2014 een open oproep voor het indienen van een voorstel voor ontwerp & realisatie van een tuin in het Honigcomplex in Nijmegen. De tijdelijke invulling is onderdeel van de herbestemming van de voormalige soepfabriek aan de Waal en vormt met de randvoorwaarden een kunstzinnige opgave.

In opdracht van de Dekker Groep, en in overleg met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Natuurmonumenten en Watersport Vereniging Neptunus, stellen wij een bestemmingsplan op voor plas De Koornwaard.
De Dekker Groep houdt zich bezig met de ontwikkeling van ons landschap en de winning en verwerking van zand en grind.

In opdracht van de gemeente Millingen aan de Rijn heeft Buro Waalbrug een centrumvisie gemaakt voor het centrum van Millingen. De visie gaat in op het samenbrengen van verschillende ontwikkelingen en initiatieven binnen het centrum waaronder een nieuwe supermarkt, een kulturhus  en de inrichting van de openbare ruimte.

Het bestemmingsplan Centrum Elst (gemeente Overbetuwe) betreft een combinatie van actualisatie en ontwikkelen. Voor het gebied moet vanwege de actualisatieplicht een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Daarnaast is in het kader van de gemeentelijke centrumvisie sprake van meerdere ontwikkelings-locaties.

In de praktijk blijkt dat het van groot belang is dat de inventarisatie en waardering van cultuurhistorie ook daadwerkelijk wordt verankerd in beleid en regelgeving. Relevante vragen zijn dan: op welke wijze verwerk je de waarden in bestemmingsplannen en hoe betrek je cultuurhistorie bij nieuwe ontwikkelingen?

Stedenbouwkundig plan Park Dillenburg Drunen

In opdracht van Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss heeft buro Waalbrug na een uitvraag aan meerdere partijen het stedenbouwkundig plan voor Park Dillenburg opgesteld. Door een slimme manier van verkavelen kent dit plan een grote mate van flexibiliteit en een fasering die past bij de dynamiek op de woningmarkt.

In opdracht van COG heeft buro Waalbrug het inrichtingsplan opgesteld voor de buitenruimte van de scholenlocatie in Velp (ROC A12 en Arentheem College). Uitgangspunt voor de opgave was een duurzame buitenruimte met een gemeenschappelijke plek met een prettig verblijfsklimaat waarin studenten van beide scholen kunnen verblijven.

Door het huidige economisch klimaat hebben steeds meer gebouweigenaren en gemeenten te maken met leegstand van hun vastgoed. Enerzijds betreft dit commercieel vastgoed als kantoren en winkels, anderzijds gaat het om maatschappelijk vastgoed als scholen, buurthuizen, zorginstellingen of sportaccommodaties.

De opzet van het nieuwe woongebied de Hutgraaf is volledig gebaseerd op de saamhorigheid en collectiviteit die past bij de vitale wijkgedachte, zoals de gemeente Beuningen die voorstaat. Met de herontwikkeling van het sportpark tot woongebied wordt een nieuwe landschappelijke kwaliteit gecreëerd door de aanleg van de centrale parkzone. 

Buro Waalbrug heeft voor de tuin rond een vrijstaande woning in Ewijk recentelijk een tuinontwerp gemaakt. Randvoorwaarden voor het ontwerp waren een onderhoudsvriendelijke tuin met een landelijk karakter. De opzet van het ontwerp is helder en eenvoudig wat een rustig beeld oplevert met een royaal terras in de zon nabij het huis.