Ruimtelijke ordening en beleid

Buro Waalbrug heeft de expertise in huis om een ruimtelijk plantraject van A tot Z op te stellen en te begeleiden. Wij hebben ruime ervaring in het formuleren van ruimtelijke en beleidsmatige uitgangspunten en de vertaling hiervan in een juridische regeling.

Onze adviseurs werken aan beleidsvisies, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van omgevingsvergunningen en beheersverordeningen. Hierbij speelt een gedegen onderbouwing een belangrijke rol. Hoewel de toelichting geen onderdeel uitmaakt van het juridisch bindende bestemmingsplan, is onze ervaring bij inspraakavonden en juridische procedures dat de toelichting cruciaal is voor het creëren van draagvlak en de juridische houdbaarheid van een bestemmingsplan. Transparantie en eenduidigheid zijn naar onze mening dan ook sleutelwoorden in de onderbouwing van een ruimtelijk plan.

Wij koppelen uw kennis over de omgeving aan de onze, en vertalen het resultaat door in toetsbaar en uitvoerbaar beleid en ruimtelijke instrumenten. Een ruimtelijke procedure gaat veelal gepaard met het uitvoeren van verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld op het vlak van milieu, externe veiligheid, archeologie en planschade. Hiervoor werken wij samen met experts waarmee wij in de loop der jaren een vaste werkrelatie hebben opgebouwd. Indien gewenst kunnen wij deze onderzoeken ook voor u coördineren.

Een overzicht van onze producten:

  • Structuurvisie/omgevingsvisie
  • Bestemmingsplannen/omgevingsplannen
  • Postzegelplannen en wijzigingsplannen
  • Veegplannen en consoliderende plannen
  • Beheersverordeningen
  • Ruimtelijke onderbouwingen
  • Onderbouwingen verlengingsbesluiten
  • Uitgangspuntennota’s
  • Beleidsnota’s (voor o.a. parkeren, bed & breakfast en zonneparken)

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met: Jeroen Langbroek (j.langbroek@burowaalbrug.nl / 06 - 51 91 36 75)


Afdrukken   Email