Projecten

Buro Waalbrug heeft samen met LBPSight en de gemeente Roosendaal de beleidsvisie zonne-energie opgesteld. 

Midden in de metropoolregio Amsterdam ligt een polderlandschap van 1.000 hectare. In het gebied tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, beter bekend onder de naam Park21, vindt een gebiedsontwikkeling plaats met een vrijetijdslandschap in de polder, dat stad en land verbindt.

In 2012 heeft de gemeente Losser een concept-structuurvisie in procedure gebracht, die vanwege nieuwe ontwikkelingen en de (destijds) nog op te stellen regionale programmering voor woon- en werklocaties nooit is vastgesteld. Hierdoor ontbreekt het de gemeente Losser al jaren aan een richtinggevend kader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De gemeente Beuningen gaat een ecologische wijk realiseren. De ontwikkeling van de ecologische wijk staat mede in het teken van de doelstelling en de ambitie van de gemeente Beuningen om in 2040 energieneutraal te zijn. Eind februari stemde de gemeenteraad unaniem in met de ambities, uitgangspunten en de locatiekeuze. Buro Waalbrug ondersteunt de gemeente in dit planproces.

Buro Waalbrug gaat in opdracht van Jansen Bouwontwikkeling de stedenbouwkundige uitwerking verzorgen voor de nieuwbouwwijk Grassen-Noord in Houten.

Buro Waalbrug heeft in opdracht van de gemeente Schijndel het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herijking’ opgesteld. Met deze herijking is het bestemmingsplan  Landelijk gebied zoals de gemeenteraad die op 27 juni 2013 heeft vastgesteld, gedeeltelijk herzien. Voor het opstellen van de herijking bestonden verschillende aanleidingen.

Op 4 mei 2016 heeft de Raad van State een spuitzone van 10 meter tussen een fruitboomgaard en twee woningen geaccepteerd in het door buro Waalbrug opgestelde bestemmingsplan ‘Van Heemstraweg 2a Ewijk’.

Buro Waalbrug heeft in opdracht van de BVR Groep een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de Zilversterlocatie aan de Voorweg in Zoetermeer.

Nederland staat de komende decennia voor een enorme opgave; de energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen is eindig en het klimaat veranderd. Dat betekent dat er vol moet worden ingezet op duurzame energiebronnen.

De gemeente Beuningen heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om mede invulling te kunnen geven aan deze ambities, wordt tussen Ewijk en bedrijventerrein Schoenaker een zonneveld gerealiseerd. Buro Waalbrug maakte hiervoor in opdracht van de gemeente, in samenwerking met Engie en overleg met omwonenden het bestemmingsplan en de landschappelijke inpassing.

Vleumingen - West is de nieuwbouwlocatie aan de westzijde van Gendt, gemeente Lingewaard. Het plan dat buro Waalbrug voor deze locatie heeft ontworpen combineert riant wonen met de landschappelijke kwaliteiten van het gebied en kenmerkt zich door een heldere indeling met hoge mate van flexibiliteit in woningtypen.

Zaterdag 13 mei 2017 wordt de start van de realisatie van het project Randwijkse Waarden gevierd. Voor deze open dag heeft Buro Waalbrug een 360-impressie gemaakt waardoor het voor bezoekers mogelijk is om met een VR-bril (Virtual Reality bril) een levensechte beleving te krijgen van de toekomstige situatie.