Bestemmingsplan onherroepelijk Brandweerkazerne en Voederheil

Op 9 december 2021 heeft de gemeenteraad van de toen nog bestaande gemeente Landerd (inmiddels gemeente Maashorst) het bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne en nevenlocatie Voederheil (Zeeland)’ vastgesteld. Het plan omvat de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne in combinatie met een nevenlocatie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (gezeteld in Den Bosch) op het bedrijventerrein Voederheil II in Zeeland.

Buro Waalbrug heeft in een goede samenwerking met opdrachtgever en gemeente het bestemmingsplan met alle benodigde onderzoeken verzorgd. Ook hebben wij een bijdrage geleverd aan de visie die ervoor moet zorgen dat er een goede aansluiting is tussen het bedrijventerrein Voederheil en het bebouwingslint aan de Voederheil, de weg waaraan de brandweerkazerne is gelegen.

Aan de vaststelling van dit bestemmingsplan ging een langdurig en intensief participatietraject met omwonenden vooraf. Dit heeft ertoe geleid dat uiteindelijk niemand in beroep is gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en het plan inmiddels onherroepelijk is.

Previous Next

Afdrukken   Email