Diensten

Buro WAALBRUG is een advies- en ontwerpbureau met brede kennis en ervaring op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening.  Als team bestrijken wij het hele spectrum van de juridische borging in het bestemmingsplan tot en met uitvoerbare inrichtingsplannen. Daarnaast zijn wij werkzaam op het raakvlak met architectuur en zijn actief met projecten in het kader van de Omgevingswet, klimaatadaptatie en de energietransitie.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56