Bestemmingsplan Ecowieck Ewijk vastgesteld

Op 19 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Beuningen het bestemmingsplan ‘Ecowieck Ewijk’ vastgesteld. De ontwikkeling van de ‘Ecowieck’ omvat de bouw van maximaal 73 woningen, waarvan minimaal 30 % sociale woningbouw.

Buro Waalbrug heeft het bestemmingsplan met alle benodigde onderzoeken verzorgd. Daarnaast hebben wij in het voortraject een belangrijke bijdrage geleverd aan het bepalen van de ecologische principes, die de gemeenteraad begin 2018 heeft vastgesteld.

De vaststelling van dit bestemmingsplan is het voorlopige planologische sluitstuk van een proces dat begin 2017 vanwege een motie is gestart. Op 20 februari 2018 heeft de gemeenteraad namelijk besloten om een ecologische wijk ter plaatse van het nog te ontwikkelen perceel Keizershoeve III te realiseren. Daarbij zijn een aantal ecologische principes vastgesteld als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de wijk. Deze principes zijn gericht op biodiversiteit, klimaat, materiaalgebruik, energie en vitaliteit.

Het project wordt gerealiseerd via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). In samenwerking met twee CPO-groepen is een vlekkenplan opgesteld, waarin de stedenbouwkundige en ecologische kaders zijn vastgelegd. De CPO-groepen gaan aan de slag met de uitwerking van hun vlek.

Onze collega Rene van den Oetelaar heeft in het kader van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan bovendien een bijdragen geleverd aan een filmpje (minuut 4:02 e.v.) met uitleg over de plannen voor deze nieuwe Ecowieck: Ecowieck in Ewijk - YouTube


Afdrukken   Email