Bestemmingsplan Landgoed Bleijenbeek vastgesteld

Bestemmingsplan Landgoed Bleijenbeek vastgesteld

Begin dit jaar heeft Buro Waalbrug in opdracht van a.s.r. real estate en de gemeente Bergen L. gewerkt aan de doorontwikkeling van Landgoed Bleijenbeek in het buitengebied van Afferden L.
In deze opdracht kwamen alle disciplines van buro Waalbrug samen: landschap, stedenbouw en ruimtelijke ordening.

De door ons opgestelde ‘Gebiedsvisie Bleijenbeek’ is vervolgens nader uitgewerkt in a) een bestemmingsplan ter vervanging van het oude bestemmingsplan uit 1992 en b) een kader voor de landschappelijke uitwerking & beeldkwaliteit voor zowel het landschappelijk raamwerk op het hele landgoed als de nieuwe ontwikkel(woon)velden.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan en het daarbij behorende kader voor de landschappelijke uitwerking & beeldkwaliteit op 30 juni 2023 heeft de gemeenteraad nu haar planologische goedkeuring gegeven voor de volgende ontwikkelingen:

• Het versterken van het landschappelijk raamwerk;
• het omzetten van 4 agrarische bedrijfsbestemmingen naar woonbestemmingen;
• het opheffen van 1 agrarische bedrijfsbestemming;
• het opheffen van een intensieve veehouderijtak en het omschakelen naar een extensievere agrarische bedrijfsvoering;
• het ontwikkelen van 6 nieuwe woningbouwkavels;
• het realiseren van een greenkeepersloods voor de golfbaan;
• het realiseren van kleinschalige verblijfsrecreatie in de vorm van 35 lodges.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56