Bestemmingsplan steenfabriek Milsbeek vastgesteld

Op 19 september heeft de raad van de gemeente Gennep het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling voormalige steenfabriek Milsbeek’ vastgesteld. De steenfabriek uit 1898 omvat bijna 9 ha aan oppervlak en wacht al jaren op herbestemming. Op dit moment vormt de fabriek een barrière tussen het dorp en de rivier. De herontwikkeling van het terrein biedt kansen om het terrein landschappelijk in te richten en meer verbinding met de rivier te leggen. Hiervoor wordt een groot deel van de fabriek gesloopt. Na de sloop is er ruimte om op het voormalige fabrieksterrein 20 vrijstaande woningen op ruime kavels te realiseren. De woningen liggen iets verhoogd en op enige afstand van de Bloemenstraat, als op een stroomrug langs de rivier. De voormalige kantine/werkplaats en de karakteristieke schoorsteen van de steenfabriek blijven behouden. In de kantine/werkplaats wordt ruimte gecreëerd voor horeca, cultuur en/of woningen.

Eerder berichtten we al over dit project: https://www.burowaalbrug.nl/nieuws/transformatie-steenfabrieksterrein-milsbeek-komt-in-zicht

Previous Next

Afdrukken   Email