Buro Waalbrug heeft opdracht omgevingsplan Beuningse kernen

In de voor ons wel bekende gemeente Beuningen hebben we begin oktober de aanbesteding voor het opstellen van een omgevingsplan voor de kernen gegund gekregen door de gemeente. Dit betekent dat wij de komende jaren een bijdrage gaan leveren aan de transitie naar een permanent Omgevingsplan voor alle vier de kernen van de gemeente: Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.

Onlangs is de samenwerking van start gegaan met een startoverleg en zijn we begonnen met de inventarisatiefase. Op basis waarvan een Nota van Uitgangspunten en uiteindelijk het Omgevingsplan voor de kernen worden opgesteld.

Previous Next

Afdrukken   Email