De nieuwe dorpscontouren in gemeente West Maas en Waal

De afgelopen periode werkte buro Waalbrug aan een voorstel voor de nieuwe dorpscontouren in de gemeente West Maas en Waal. Er is een inventarisatie uitgevoerd van geldend beleid en bestaande kwaliteiten per dorp. Daarnaast zijn op basis van een analyse de bestaande waarden (landschap, natuur, cultuurhistorie, water) in beeld gebracht. De nieuwe dorpscontour biedt zoekruimte voor nieuwe ontwikkelingen binnen het dorp. Het gaat naast woningbouw ook om ruimte voor groen, water, recreatie en sport, bedrijvigheid en ander (maatschappelijke) functies.

 


Afdrukken   Email