De Willemspolder wordt een waterrijk natuurgebied

Op 29 september heeft de raad van de gemeente Neder-Betuwe het bestemmingsplan ‘Willemspolder, fase 1’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de herinrichting van de uiterwaarden aan de noordzijde van de Waal, globaal tussen Dodewaard en het Amsterdam-Rijnkanaal, door Dekker Grondstoffen BV mogelijk.

Over een lengte van 12 km veranderen de overwegend agrarisch gebruikte uiterwaarden in een waterrijk natuurgebied. Het integrale project dient enkele maatschappelijke doelstellingen als bouwgrondstoffenbehoefte, duurzaamheid, hoogwaterveiligheid (ruimte voor de rivier), natuurontwikkeling, landschap en recreatie. In opdracht van Dekker hebben wij eerst de gebiedsvisie Midden-Waal opgesteld, die zowel de Willemspolder als de Gouverneurspolder omvat. Vervolgens is dit door ons doorvertaald in een inrichtingsplan voor de Willemspolder fase 1, wat uiteindelijk planologisch-juridisch is geborgd in het bestemmingsplan. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Neder-Betuwe en in goed overleg met omwonenden en lokale partijen.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56