Een nieuw gezicht: stagiaire Nelke

Nelke Eshuis is een derdejaars bachelor studente Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na twee jaar studeren uit de boeken wil ze graag ervaring op doen in de praktijk en daarom zal ze aankomend halfjaar ons team komen versterken als stagiaire.

Ze hoopt veel te kunnen leren over ruimtelijke ordening en planvorming door mee te lopen bij verschillende projecten. Daarnaast zal ze zich ook bezighouden met een onderzoek over klimaatadaptatie in regio Maas en Waal. In dit onderzoek wil ze erachter komen op wat voor manier de gemeenten klimaatadaptatie hebben opgenomen in beleid en in hoeverre dit beleid al uitgevoerd wordt. Nelke is leergierig en hoopt haar kennis over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie te kunnen verbreden door deze stage!


Afdrukken   Email