Herinrichting Willemspolder: bestemmingsplan ter inzage

Vanaf vandaag ligt het ontwerpbestemmingsplan Willemspolder (fase 1) voor de duur van zes weken ter inzage. De Willemspolder ligt in de uiterwaarden aan de noordzijde van de Waal bij IJzendoorn en is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling (Midden-Waal).

Met veel plezier heeft buro Waalbrug de afgelopen tijd in samenwerking met onze opdrachtgever Dekker Grondstoffen BV (www.dekkergroep.nl) en de gemeente Neder-Betuwe (www.nederbetuwe.nl) aan dit bestemmingsplan gewerkt. In dit bestemmingsplan wordt zowel de herinrichting van de Willemspolder als de grondstoffenwinning (die nodig is om de herinrichting te financieren) mogelijk gemaakt. De bestaande bedrijfslocatie van de voormalige steenfabriek, die ook in het gebied is gelegen, maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Voor de herinrichting maakten wij eerder het landschapsplan (foto).

De herinrichting ziet vooral op het omvormen van landbouwgrond tot nieuwe waardevolle (waterrijke) natuur, het optimaliseren van de doorstroming bij hoogwater en een nieuwe landschappelijke invulling waarbij plaats wordt geboden aan dagrecreatie, natuureducatie en landschapskunst. Dit zorgt ervoor dat recreanten straks heerlijk kunnen struinen in het gebied. Ook wordt in de herinrichting aandacht besteed aan duurzaamheid. Willemspolder, fase 1 biedt straks ruimte aan een drijvend zonnepark van ongeveer 6 hectare.

Op woensdag 30 maart a.s. van 19:30-21:30 organiseert Dekker Grondstoffen BV voor geïnteresseerden een informatiemarkt in Dorpshuis IJzendoorn aan de JR Zeemanstraat 12a in IJzendoorn. Tijdens deze informatiemarkt zal onder meer op de diverse procedures en plannen, waaronder het bestemmingsplan, worden ingegaan. Ook buro Waalbrug zal aanwezig zijn.

Voor meer informatie: https://www.dekkergroep.nl/actueel/nieuws/-2523-informatiemarkt-besluitvorming-willemspolder-fase-1/


Afdrukken   Email