Informatieavond omgevingsplan Beuningse gemeenteraad

Vorige week dinsdag 14 maart hield buro Waalbrug samen met Dènes Jansen (Dekaplan) en Pierre Jochems (gemeente) tijdens een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad van Beuningen een presentatie over de stand van zaken aangaande het omgevingsplan voor de kernen. Buro Waalbrug heeft de opdracht gekregen om voor de vier kernen van de gemeente (Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen) een permanent omgevingsplan op te stellen.

Tijdens de bijeenkomst stonden we stil bij de inhoud van de opdracht en legden we uit wat de inventarisatiefase (die bijna is afgerond) tot nu heeft opgeleverd. Tevens blikten we vooruit naar de komende fase die moet leiden tot een Nota van Uitgangspunten. In deze Nota van Uitgangspunten zullen bestuurlijke keuzes worden geformuleerd waarover de Raad uiteindelijk een besluit moet nemen.

We kijken terug op een geslaagde avond waarin veel werd gediscussieerd en uitgewisseld over de rol van de raad bij het opstellen van een omgevingsplan. We nemen hetgeen tijdens deze avond is besproken mee in het vervolg van het proces.


Afdrukken   Email