Nieuw zwembad aan de Ooigraaf in Beuningen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zwembad Ooigraaf’ ligt ter inzage.

In opdracht van de gemeente Beuningen heeft buro Waalbrug het bestemmingsplan met stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitvisie opgesteld. Het zwembad, met een fitparcours en een outdoor basketbalveld, voegen zich centraal op Sportpark Ooigraaf in de bestaande context en dichtbij de bestaande infrastructuur. Het nieuwe hart hecht de bestaande sportvoorzieningen aaneen en wordt integraal vormgegeven. Het zwembad vormt de blikvanger van het hart. In het voortraject heeft buro Waalbrug hiertoe een ruimtelijke studie uitgevoerd en hebben we een bijdrage geleverd bij de omgevingsdialoog met de omwonenden.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56