Nieuwe collega Jasper Klaassen

Met veel plezier willen we laten weten dat buro Waalbrug weer is uitgebreid met een nieuwe collega. Jasper Klaassen is per 1 april begonnen als landschapsontwerper.

Jasper is opgeleid aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en studeerde in 2016 af in de richting landschapsarchitectuur. Na ervaring op te hebben gedaan als zelfstandige, bij de gemeente Ede en LOS stadomland, is hij in april 2020 gestart als landschapsontwerper bij buro Waalbrug.

Jasper werkt graag op het raakvlak van landschapsarchitectuur en stedenbouw. Een dynamisch speelveld. Ons gemaakte land is continu in ontwikkeling en in de publieke ruimte komen veel belangen samen. Het vinden van integrale oplossingen met meerwaarde is een uitdaging die hij graag aan gaat. Hierbij streeft Jasper naar reële voorstellen, die zo veel als mogelijk bijdragen aan een duurzame, groene en comfortabele leefomgeving.

Het doel is vervolgens om een ontwerp te vertalen naar heldere schema’s en wervende beelden en hiermee belanghebbenden te overtuigen en enthousiasmeren. Verbeeldingskracht is van cruciaal belang om draagvlak voor een plan te creëren.

Via deze weg willen wij Jasper van harte welkom heten bij het team en wensen wij hem een mooie tijd toe binnen ons buro.

Bekijk hier zijn LinkedIn-pagina voor meer informatie of om een connectie met hem te maken.


Afdrukken   Email