NPO-documentaire herstructurering Kolpingbuurt

De herstructurering van de Nijmeegse Kolpingbuurt is zo goed als afgerond! Buro Waalbrug maakte hiervoor in opdracht van Hendriks BouwOntwikkeling het inrichtingsplan, dat in samenspraak met bewoners tot stand is gekomen.

Binnenkort verschijnt er op NPO een documentaireserie over de herstructurering.

Woningcorporatie Talis heeft de bewoners intensief betrokken bij de ontwikkeling van de plannen voor de vernieuwing van hun buurt. Daaruit voortkomend is er een stedenbouwkundig plan en een visie op de inrichting van de buitenruimte gemaakt welke als leidraad diende voor verdere uitwerking. Het betreft een herstructurering van de wijk met 242 woningen, waarvan 127 renovatie-, 115 sloop- en 99 nieuwbouwwoningen. De nieuwe stedenbouwkundige structuur staat in het teken van het terugbrengen van de ‘glans van de karakteristieke volksbuurt’ die in de loop van de tijd voor een deel verloren is gegaan. Daarbij is aangesloten bij ingrediënten uit de bestaande inrichting, waarbij de Kolpingstraat het verbindende element in de wijk is. Onderscheidend ten opzichte van de overige straten kent de Kolpingstraat een meer erfachtige inrichting waar de hoofdfunctie 'verblijven' en de auto duidelijk te gast is. De pleintjes zijn een soort 'bedels' die aan deze ketting hangen en zijn de plek voor ontmoeting en verblijf.

De oorspronkelijke rust en helderheid van de jaren 50-buurt zijn als inspiratie gebruikt voor de nieuwe inrichting. De bewoners zijn intensief betrokken bij de specifieke invulling van de pleintjes, omdat zij uiteindelijk inhoud geven aan het ‘leven op straat’ in de Kolpingbuurt. Inmiddels is de herinrichting van de openbare ruimte zo goed als afgerond, bovenstaande slideshow toont een impressie van het eindresultaat. Wij kunnen niet wachten tot de borders volgroeit zijn en de pleintjes in gebruik zijn genomen door echte Kolpingers!

Documentaireserie

Binnenkort verschijnt op NPO de documentaireserie 'De Kolpingbuurt'. De programmamakers hebben een jaar lang in beeld gebracht hoe de totale verbouwing van de volksbuurt ingrijpt in de levens van de bewoners. In de ogen van buitenstaanders gold de buurt lange tijd als een probleemwijk. Het is een fascinerende wijk, een bonte verzameling van bijzondere mensen. Veel Kolpingbuurters hebben het hart op de tong, zelfs als het over hun dikwijls pijnlijke levensverhalen gaat. Tegen de achtergrond van die enorme transformatie schets de zesdelige documentaireserie De Nijmeegse Kolpingbuurt het leven van de bewoners van het woongebied. Eindredacteur Fons de Poel: “Dat is wat we met de serie hopen te bereiken: onbevooroordeeld een Nederland te laten zien, dat we eigenlijke nauwelijks kennen.”

Previous Next

Afdrukken   Email