Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Bleijenbeek ter inzage

De laatste jaren heeft buro Waalbrug in opdracht van a.s.r. real estate en de gemeente Bergen aan Landgoed Bleijenbeek gewerkt. Begin 2022 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie vastgesteld en sindsdien hebben we de visie verder uitgewerkt en een bestemmingsplan opgesteld.

Het landschappelijke raamwerk wordt versterkt met nieuwe lanen, bosschages en paden. Voor de ontwikkelvelden met enkele ‘excellente’ woningen zijn spelregels voor de erfinrichting en de beeldkwaliteit van de bebouwing opgesteld. Daarnaast zijn er ruimtelijke kaders opgesteld voor kleinschalige recreatie bij de golfbaan.

Voor meer informatie, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-24736.html


Afdrukken   Email