Opdracht voor gebiedsvisie Dokter Wallerstraat in Rhenen

Afgelopen maand heeft buro Waalbrug de opdracht voor het opstellen van een gebiedsvisie in Rhenen gegund gekregen. In opdracht van gemeente Rhenen gaan we in samenwerking met belanghebbenden een gebiedsvisie opstellen voor de Dokter Wallerstraat en omgeving.

Samen met onze partner Proparte Advies zal er een participatieproces worden opgestart, waarbij huidige bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden een rol zullen spelen in de totstandkoming van een visie.


Afdrukken   Email