Plan Dubbeldam van Trebbe en buro Waalbrug geselecteerd

In samenwerking met Trebbe en A3 Architecten heeft buro Waalbrug een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de herstructurering van de wijk Dubbeldam in Dordrecht. De uitvraag van woningcorporatie Trivire beoogde een plan voor een betaalbare en verbeterde woonomgeving. Er worden 114 woningen en appartementen gesloopt.

In het nieuwe plan worden 100 grondgebonden woningen en 40 appartementen teruggebouwd. Het wordt een leefbare en gezonde, groene wijk. Bestaande groenstructuren worden versterkt en de hoeveelheid openbaar groen wordt vergroot. Een centrale, groene ‘loper’ verbindt de wijk van oost naar west. Het appartementencomplex en het hofje krijgen daarnaast een eigen binnentuin. Met bewonersparticipatie wordt de komende tijd verkend hoe de inrichting van het groen eruit gaat zien.

Op dit moment werken we aan het bestemmingsplan om de herstructurering ook planologisch mogelijk te maken.

Previous Next

Afdrukken   Email