Project Gouverneurspolder

Project Gouverneurspolder

Het project Gouverneurspolder is een onderdeel van de visie Midden-Waal, een gebiedsontwikkeling van in totaal 12 km lang.

De uiterwaarden tussen Dodewaard en het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel transformeren de komende jaren in een waterrijk natuurgebied. Dekker is in 2023 gestart met het project Willempolder fase 1. De volgende fase in project Midden-Waal is Gouverneurspolder. Voor de Gouverneurspolder is al in 2014 een landschapsplan opgesteld door Jan Bruyn Landschapsarchitectuur en Buro Waalbrug, in 2017 is het landschapsplan geactualiseerd.

In opdracht van Dekker leveren we de komende maanden een bijdrage aan de milieueffectrapportage (MER). Het landschapsplan uit 2017 wordt daarbij gebruikt als basisalternatief. Tijdens het MER-traject wordt een scala aan optimalisaties voor de verschillende doelstellingen onderzocht. De beste optimalisaties voegen we samen in een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt tot een definitief inrichtingsplan op basis waarvan de vergunningen worden aangevraagd.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56