Stedenbouwkundig plan Oostrum-Oost

buro Waalbrug verzorgt het stedenbouwkundig-, bestemmings- en inrichtingsplan Oostrum-Oost. 

Het college van B&W van Venray heeft ingestemd met de plannen voor een nieuw woongebied in Oostrum. Het ontwerp bestemmingsplan gaat ter inzage. In opdracht van Hendriks Bouw en Ontwikkeling heeft buro Waalbrug gewerkt aan het stedenbouwkundig plan, het inrichtingsplan en het bestemmingsplan.

Het nieuwe woongebied is gelegen tegen de kern van Oostrum met zicht op het landelijk gebied. De 59 woningen bestaan uit een mix van woningtypen, met ruim aanbod voor starters en senioren. Voor een particulier initiatief worden twee vrijstaande woningen, aan de zijde van de Van Broekhuizenstraat mogelijk gemaakt.

In het stedenbouwkundig plan hebben we de belangrijkste principes uitgewerkt. De heldere opzet biedt ruimte voor een efficiƫnte verkaveling met een klimaat robuuste, landschappelijke randzone tussen de nieuwe woonbuurt, het buitengebied en de kern van Oostrum. Het wandelpad biedt de inwoners van Oostrum een extra mogelijkheid voor het maken van een ommetje.
Het ontwerp is verder uitgewerkt in een inrichtingsplan, dat voorziet in een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en het beplantingsplan. In het bestemmingsplan zijn de kaders voor de woningbouwontwikkeling en het landschappelijk raamwerk vastgelegd.

Voor meer informatie, zie: https://www.hendriksbouwenontwikkeling.nl/projectoverzicht/oostrum-oost/ en https://www.venray.nl/nieuw-woongebied-oostrum-oost

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@burowaalbrug.nl

 

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56