Transformatie voormalige lederfabriek Van Lier

De afgelopen jaren heeft buro Waalbrug in opdracht van Jansen Bouwontwikkeling vanuit meerdere disciplines gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe woongebied ‘Van Lier Park’ aan de zuidwestzijde van Loon op Zand.

Het Van Lier Park betreft de transformatie van de voormalige (leder)fabriekslocatie van Van Lier en een aangrenzende agrarische bedrijfslocatie tot een nieuw woongebied voor 94 woningen. De toekomstige invulling van het woongebied is geïnspireerd op het voormalige fabrieksterrein en wordt op zorgvuldige wijze ingepast in de bestaande stedenbouwkundige structuur. Belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling is het behouden van de voormalige hoofdentree naar het fabrieksterrein, de zogenaamde 'poort van Van Lier'.

Buro Waalbrug heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan, het inrichtingsplan en het bestemmingsplan. Omdat een deel van het woongebied buiten bestaand stedelijk gebied is gelegen, heeft buro Waalbrug tevens de landschappelijke inpassing ontworpen, die benodigd is in het kader van de provinciale Interim Omgevingsverordening.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad haar planologische goedkeuring gegeven voor de realisatie van dit nieuwe woongebied.

Previous Next

Afdrukken   Email