Transitie Omgevingsplan: eerst verhuizen, pas daarna verbouwen

Wij van buro Waalbrug staan als verhuizers, binnenhuisarchitecten en verbouwers klaar om gemeenten te ontzorgen bij hun verhuizing van het tijdelijke naar het permanente omgevingsplan. Verhuizen doe je gemakkelijker samen met buro Waalbrug!

Op 14 mei 2024 heeft de gemeenteraad van Beuningen unaniem ingestemd met de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Kernen. In deze Nota van Uitgangspunten staan belangrijke uitgangspunten en keuzevoorstellen voor het opstellen van het permanente omgevingsplan voor de kernen van Beuningen.

Sinds 1 januari 2024 heeft iedere gemeente in Nederland, dus ook Beuningen, van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijk omgevingsplan bestaat onder andere uit alle geldende ruimtelijke plannen (zoals bestemmingsplannen), de bruidsschat (voormalige rijksregels) en gemeentelijke verordeningen op het gebied van hemelwater en geur. De Omgevingswet geeft gemeenten de gelegenheid om gedurende de transitieperiode (tot 1 januari 2032) de bestandsdelen van het tijdelijke omgevingsplan te verhuizen naar het permanente omgevingsplan.

In de Nota van Uitgangspunten gebruiken we een metafoor om de transitie van het tijdelijke omgevingsplan naar het permanente omgevingsplan uit te leggen: eerst verhuizen, pas daarna verbouwen. Om in de verhuisbeeldspraak te blijven, is het bij het omgevingsplan de bedoeling dat de inboedel (de regels) afkomstig van tal van verschillende kleinere wooneenheden (de afzonderlijk geldende ruimtelijke plannen) worden verhuisd naar één groot nieuw huis (het permanente omgevingsplan).

De complexiteit die gepaard gaat met het overhevelen van regels is goed uit te leggen door ze figuurlijk als inboedel te zien. In het nieuwe grote huis (het permanente omgevingsplan) dienen namelijk alle meubels (de regels) afkomstig uit verschillende kleinere wooneenheden (de geldende ruimtelijke plannen) een plek te krijgen. De meubels zijn bestemd voor verschillende ruimtes (functies) binnen het huis. Aangezien de meubels afkomstig zijn uit verschillende woningen, verschillen deze qua stijl van elkaar en bestaan er dubbelingen.

Bij het opstellen van het permanente omgevingsplan is het de bedoeling om de verschillende woonstijlen (de verschillen tussen de regels van de verschillende plannen) te combineren tot een samenhangend eclectisch geheel. Het is hierbij van belang dat de functies/mogelijkheden van het meubelstuk niet wezenlijk veranderen. Denk hierbij aan een eettafel waar allemaal verschillende stoelen aan staan, maar die er samen toch voor zorgen dat functie van de eettafel ook in de nieuwe woning kan worden doorgezet.

Bovenstaande betekent niet dat er geen vrije keuze bestaat bij het opnieuw inrichten van het huis. Er kunnen keuzes worden gemaakt door bijvoorbeeld meubels die voorheen in de woonkamer stonden, in de nieuwe woning een plek te geven in de slaapkamer, omdat dat qua structuur beter past. Dit geldt ook voor regels in het omgevingsplan.

Daarnaast krijg je bij een verhuizing te maken met (dwingende) regelgeving. Zo ben je als eigenaar of verhuurder bijvoorbeeld verplicht om in het huis op iedere verdieping een rookmelder op te hangen. Ook bij de transitie van het tijdelijke naar het permanente omgevingsplan bestaan er dergelijke verplichtingen. Zo moet de gemeente instructieregels die het Rijk of de provincie hebben gesteld voor het opstellen van een omgevingsplan verplicht overnemen. Iets anders wat gebruikelijk is bij het betrekken van een nieuw huis is het krijgen van housewarming cadeaus. In het geval van het omgevingsplan heeft iedere gemeente de bruidsschat van het rijk cadeau gekregen. Ook dit cadeau moet een plekje in de woning krijgen.

Als de verhuizing dan na intensieve arbeid achter de rug is, kan over eventuele verbouwplannen worden nagedacht. De woning kan nog worden verruimd met een dakkapel en/of een uitbouw. In termen van het omgevingsplan kan bijvoorbeeld nieuw beleid worden toegevoegd en/of kunnen bestaande regels worden herzien.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56