Vastgesteld bestemmingsplan Heijde Park, Waalre Noord

Vastgesteld bestemmingsplan Heijde Park, Waalre Noord

Op 2 april jl. is het bestemmingsplan ‘Heijde Park, Waalre Noord’ vastgesteld, als onderdeel van de totale ontwikkeling van Waalre-Noord met 600 woningen waar de gemeente al sinds 2007 aan werkt in verschillende deelplannen. Buro Waalbrug heeft dit bestemmingsplan inclusief alle onderliggende onderzoeken voor 151 woningen verzorgd in opdracht van de gemeente Waalre. Door de verrassende verkavelingsopzet is het een bijzonder bestemmingsplan geworden.

Aanvankelijk was het de bedoeling om in Heijde Park een 'exclusief woonmilieu' te realiseren. Met die opdracht heeft Buro Lubbers het ontwikkelmodel opgesteld: 'Ovalen in een heideparkbos'. Naderhand is de planopzet geoptimaliseerd. Er zijn sociale huurwoningen en woningen in de vorm van Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) toegevoegd, passend binnen de regionale woondeal, waarbij de opzet van het stedenbouwkundige plan niet wezenlijk is aangepast. Door de optimalisatie is de differentiatie in woningtypes vergroot, zonder daarbij het uitzonderlijke groene karakter van de woonwijk aan te tasten.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56