Woongebied Lauwendael, ‘wonen in ’t veld’

Vanwege de herinrichting van sportpark ‘Het Zijvond’ van sportvereniging Leones in Beneden-Leeuwen is het meest noordelijke voetbalveld niet langer nodig om in de behoefte aan velden te voorzien. Samen met de gronden en voormalige kassen rondom Zandstraat 139 en het bedrijfsperceel ten westen daarvan (Zandstraat 141) komt er een behoorlijke oppervlakte vrij voor herontwikkeling.

In opdracht van Hebo Investments en Van den Bosch Vastgoed heeft buro Waalbrug daarom de afgelopen jaren gewerkt aan de herontwikkeling van deze percelen tot het nieuwe woongebied ‘Lauwendael’. Buro Waalbrug heeft zowel het stedenbouwkundig plan, het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitplan verzorgd.

Het totale woningbouwprogramma omvat 70 nieuwe grondgebonden woningen in verschillende prijsklassen. De statige bedrijfswoning aan de Zandstraat 141, die zich ook in het plangebied bevindt, is aangewezen als gemeentelijke monument. Dit voorhuis van een voormalige T-boerderij blijft als burgerwoning behouden. Met de vaststelling van het bestemmingsplan op 2 februari 2023 heeft de gemeenteraad haar planologische goedkeuring gegeven voor de realisatie van dit nieuwe woongebied.

Previous Next

Afdrukken   Email