Bestemmingsplan De Boslaantjes Waalre Noord

  • Opdrachtgever
    Van Grunsven Groep
  • Locatie
    Gemeente Waalre
  • Type project
    Bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig plan
  • Meer informatie?

Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Waalre het bestemmingsplan ‘De Boslaantjes, Waalre Noord’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 65 woningen mogelijk. Buro Waalbrug heeft in opdracht van de Van Grunsven Groep het bijbehorende bestemmingsplan opgesteld.

De gemeente Waalre heeft in de periode tot 2030 een ambitieuze en aanzienlijke woningbouwtaak. Al in het Uitwerkingsplan stedelijke regio Zuidoost-Brabant en de oude gemeentelijk structuurplannen werd Waalre Noord benoemd als één van de uitbreidingslocaties voor deze woningbouw.

De eerste fase van Waalre Noord is al jaren bewoond en nu is ook Heistraat Noord (fase 1 en 2) zo goed als afgerond. De volgende stap is de ontwikkeling van Heistraat Zuid fase 1 'de Boslaantjes'. Het is van belang dat de buurt aansluit op de wijk Waalre Noord alsmede op de dorpse sfeer van Waalre. De Meeris en de natuur eromheen hebben een belangrijke functie in de nieuwe wijk.

Vanwege de veranderde inzichten over woningtypes, architectuur en inrichting van de openbare ruimte is ervoor gekozen om het beeldkwaliteitsplan met stedenbouwkundig plan uit 2009 op onderdelen te actualiseren. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan vormen samen de onderlegger voor onderhavig bestemmingsplan