Recreatiepark Landgoed De Acht Morgen

  • Opdrachtgever
    gemeente West Maas en Waal
  • Locatie
    Appeltern
  • Type project
    bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en landschappelijke inpassing
  • Meer informatie?

De gemeente West Maas en Waal heeft de ambitie om recreatiegebied De Gouden Ham verder te ontwikkelen als toeristisch-recreatieve hotspot in Rivierenland. Eén van de projecten in dit gebied is de ontwikkeling van recreatiepark ‘Landgoed De Acht Morgen'. In opdracht van de gemeente West Maas en Waal heeft ons buro het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en landschappelijk inpassingsplan opgesteld.

Landgoed De Acht Morgen betreft een grootschalige dag- en verblijfsrecreatieve voorziening in de entreezone van De Gouden Ham. De ontwikkeling betreft het aanbieden van activiteiten en overnachtingsmogelijkheden voor grote(re) groepen. De accommodaties worden echter zodanig vormgegeven dat kleine(re) groepen, gezinnen en individuele bezoekers er - afhankelijk van de vraag - ook gebruik van kunnen maken. Onderdeel van het plan is het realiseren van een voorzieningencluster (met onder meer een zwembad, indoor-entertainment, een congrescentrum en horeca) en een multifunctioneel terrein waar outdoor evenementen georganiseerd kunnen worden. Het recreatiegebied biedt tevens ruimte voor ondersteunende voorzieningen zoals wellness, activiteitgebonden horeca en ondersteunende detailhandel. Het park kan gebruikt worden door degenen die verblijven op het terrein, recreanten uit de omgeving en inwoners van het land van Maas en Waal.