Centrum Millingen aan de Rijn

 • Opdrachtgever
  Gemeente Berg en Dal
 • Locatie
  Millingen aan de Rijn
 • Type project
  Visie, stedenbouwkundigplan, bestemmingsplan, inrichtingsplan
 • In samenwerking met
  Waardwonen (woningen), Aldi (supermarkt), Palazzo groep (bouwmanagement), Mulleners+Mulleners architecten, Peter van Aarsen (architect) en de gemeente Berg en Dal

 Aanleiding voor het centrumplan was de bouw van een supermarkt, nieuwe woningen en de wens de openbare ruimte opnieuw in te richten. Om deze plannen beter op elkaar af te stemmen is een ruimtelijke visie opgesteld. De visie is verder uitgewerkt tot bouwplannen en een inrichtingsplan voor het centrum van Millingen.

Millingen aan de Rijn is een dorp dat zich langs de Heerbaan heeft ontwikkeld en kent langs dit bebouwingslint een spreiding van functies. Het dorp heeft dan ook geen duidelijk afgebakend centrum, maar de centrumfuncties bevinden zich op knopen (kruisingen) langs de Heerbaan. Wel is er een zwaartepunt in de voorzieningenstructuur te herkennen. Het uitgangspunt dit zwaartepunt als knoop te accentueren en de bestaande ‘knopen’ te respecteren. Hierdoor blijft het bijzondere karakter van de Heerbaan behouden.

In het inrichtingsplan is de nieuwe 'centrumknoop'  verder uitgewerkt. De plek kent (ook in de bestaande situatie) een scheiding in functies. Aan de Ooskant van de Heerbaan betreft dit de meer commercieële (supermarkt, bank, detailhandel) en aan de westkant de meer maatschappelijke functies (schutterij, kulturhus, horeca). Deze scheiding komt in het ontwerp tot uiting in het realiseren van een meer functionele inrichting aan de noordzijde en toevoegen van verblijfskwaliteit aan de zuidzijde van de Heerbaan. 

Het ontwerp bestaat uit een informele inrichting waarin de gebruiker wordt begeleid door de ruimte. De vormgeving en het materiaalgebruik refereert met golvende lijnen, gebakken materiaal en het roestige cortenstaal naar de ligging langs de rivier.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56