Gebiedsvisie Landgoed Bleijenbeek

  • Opdrachtgever
    a.s.r. real estate en gemeente Bergen
  • Locatie
    Afferden, gemeente Bergen
  • Type project
    Gebiedsvisie

Langs de Ekkeltse beek midden in Nationaal Park de Maasduinen ligt landgoed Bleijenbeek als een verscholen parel. Het voormalige kasteel is in WOII verwoest en buiten de kasteelruïne is het landgoed slechts beperkt herkenbaar.

Landgoed Bleijenbeek is eigendom van a.s.r. real estate. Al geruime tijd zijn a.s.r. en de gemeente Bergen op zoek naar mogelijkheden voor de instandhouding en de verdere ontwikkeling van het landgoed. In een gezamenlijke opdracht werd Buro Waalbrug gevraagd hiervoor een ontwikkelingsvisie op te stellen.

Deze visie schetst de mogelijkheden voor een duurzame instandhouding en ontwikkeling van landgoed Bleijenbeek. Daarbij gaat het enerzijds om het versterken van de herkenbaarheid en de samenhang binnen het landgoed en anderzijds om het versterken van de levendigheid door toevoegen van programma. De visie is gebaseerd op twee samenhangende en elkaar versterkende onderdelen: landschappelijk raamwerk en ontwikkelvelden. Het landschappelijk raamwerk -  bestaande uit de openbaar toegankelijke lanen, paden, bosgebieden en akkers - vormt het kader voor de ontwikkelvelden – locaties waarbinnen 'rood' programma aan het landgoed toegevoegd kan worden. Voor beide onderdelen worden uitgangspunten beschreven en voorstellen voor de verdere uitwerking gedaan.