Gebiedsvisie Landgoed Bleijenbeek

  • Opdrachtgever
    a.s.r. real estate en gemeente Bergen
  • Locatie
    Afferden, gemeente Bergen (Limburg)
  • Type project
    Gebiedsvisie, Beeldkwaliteitsplan, Landschappelijke uitwerking, Bestemmingsplan
  • Meer informatie?

Langs de Eckeltse beek midden in Nationaal Park de Maasduinen ligt landgoed Bleijenbeek als een verscholen parel. Het voormalige kasteel is in WOII verwoest en buiten de kasteelruïne is het landgoed slechts beperkt herkenbaar.

Landgoed Bleijenbeek is eigendom van a.s.r. real estate. Al geruime tijd zijn a.s.r. en de gemeente Bergen op zoek naar mogelijkheden voor de instandhouding en de verdere ontwikkeling van het landgoed. Buro Waalbrug heeft hiervoor in eerste instantie een ontwikkelingsvisie opgesteld en later de verdere uitwerking inclusief bestemmingsplan verzorgt.

De visie schetst de mogelijkheden voor een duurzame instandhouding en ontwikkeling van landgoed Bleijenbeek. Daarbij gaat het enerzijds om het versterken van de herkenbaarheid en de samenhang binnen het landgoed en anderzijds om het versterken van de levendigheid door toevoegen van programma. De visie is gebaseerd op twee samenhangende en elkaar versterkende onderdelen: landschappelijk raamwerk en ontwikkelvelden. Het landschappelijk raamwerk -  bestaande uit de openbaar toegankelijke lanen, paden, bosgebieden en akkers - vormt het kader voor de ontwikkelvelden – locaties waarbinnen 'rood' programma aan het landgoed toegevoegd kan worden. Beide onderdelen zijn vervolgens verder uitgewerkt en in het bestemmingsplan vastgelegd.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56