Herontwikkeling steenfabriek Milsbeek

  • Opdrachtgever
    Wienerberger
  • Locatie
    Milsbeek, gemeente Gennep
  • Type project
    Landschapsontwikkeling
  • Meer informatie?

Voor het voormalige steenfabrieksterrein in Milsbeek wordt een nieuwe bestemming gezocht. Een groot deel van de fabriek wordt gesloopt, maar het kantinegebouw en de karakteristieke schoorsteen blijven behouden. Op dit moment vormt de fabriek een barrière tussen het dorp en de rivier. Door de herontwikkeling van het terrein ontstaan kansen om het terrein landschappelijk in te richten en meer verbinding met de rivier te leggen.

Wonen en recreëren aan de Maas

Op het terrein worden ca. 15 woningen op ruime kavels gebouwd. De woningen liggen iets verhoogd en op enige afstand van de Bloemenstraat, als op een stroomrug langs de rivier. Qua schaal en karakter sluit deze verhoging aan bij het golvende en deels beboste landschap in de omgeving. De voormalige kantine kan in de toekomst samen met de aangrenzende boomgaard een openbare functie krijgen. Ook is er ruimte om een verbinding met het Genneperhuis te maken.

Het gebied wordt ontsloten via een smalle weg die aan twee kanten aansluit op het bestaande wegennet van Milsbeek. Voor recreanten komt er een nieuw fietspad langs de dijk. De taluds rondom de woningen zijn overwegend beplant; dit zorgt voor een groen aanzicht en voor privacy van de bewoners. Tussen de verhoogd liggende woningen en de dijk ligt een natuurlijk grasland met struinpad langs de schoorsteen.

 

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56