Omgevingsvisie West Maas en Waal

  • Opdrachtgever
    gemeente West Maas en Waal
  • Type project
    Omgevingsvisie
  • Meer informatie?

Net als veel andere gemeenten bereidt ook de gemeente West Maas en Waal zich voor op de Omgevingswet. In de Omgevingswet is bepaald dat de gemeenteraad een omgevingsvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente moet vaststellen. Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn die betrekking heeft op verschillende aspecten van de leefomgeving, zoals (agrarische) bedrijvigheid, water, natuur, landschap en cultuurhistorie.

Buro Waalbrug heeft de opdracht gekregen om voor het buitengebied van de gemeente West Maas en Waal een omgevingsvisie op te stellen. De gemeente heeft ervoor gekozen om eerst met het buitengebied aan de slag te gaan, omdat er voor de kernen en de recreatiegebieden in de gemeente nog een actuele visie ligt. Uiteindelijk is het de bedoeling om de verschillende visies samen te brengen in één gemeentebrede omgevingsvisie.

Participatie

Een omgevingsvisie maak je als gemeente of adviesbureau niet alleen, maar samen met inwoners, gebruikers en ondernemers in de gemeente. Alleen op deze manier is het mogelijk te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst, die aansluit bij de praktijk. Een integrale visie dus, geen sectorale. Uitgangspunt is een uitnodigende omgevingsvisie, die inspireert, flexibel is en naar behoefte kan worden bijgesteld.

Tijdens de Avond van het Buitengebied werd door bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden geluisterd naar experts vanuit zes thema’s. Dit zorgde voor een interessante discussie. Ook een zeer goed beantwoorde enquête zorgt voor veel input. Daarnaast werd er het Omgevingswetspel gespeeld met de raadsleden van gemeente West Maas en Waal. Alle resultaten zullen worden verwerkt in de Omgevingsvisie.

 

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56