De Kiem van Houten

  • Opdrachtgever
    Jansen Bouwontwikkeling
  • Locatie
    Gemeente Houten
  • Type project
    Stedenbouwkundige uitwerking
  • Meer informatie?

De Kiem van Houten ligt in Houten-Zuid vlak bij het ‘Castellum’. De realisatie van de wijk – ruim 300 koop- en (sociale) huurwoningen – heeft lang op zich laten wachten, de omringende wijken zijn al lang gereed. In 2017 zijn de gronden aangekocht door Jansen Bouwontwikkeling en is er een doorstart gemaakt om de deels al liggende plannen verder uit te werken. Ondertussen zijn de meeste woningen gereed en wordt de laatste hand gelegd aan de openbare ruimte en groenstructuur.

Duurzame toekomst

De ambities van de gemeente Houten en Jansen Bouwontwikkeling reiken verder dan een ‘normale’ nieuwbouwwijk. Beide partijen hebben de wens uitgesproken meer sociale, duurzame (0-op-de-meter) en levensloopbestendige woningen te realiseren. De openbare ruimte is klimaatbestendig ingericht met veel ruimte voor waterberging geïntegreerd in groenzones. Veel aandacht is uitgegaan naar gevarieerde beplanting die de biodiversiteit in de wijk verhoogd.

Bijzondere onderdelen van het plan zijn de ‘Vijfwal/bastion’  (onderdeel van de hoofdgroenstructuur van Houten) en de ‘Tuin der tuinen’ (bewonersinitiatief buurttuin).

Nieuw bestemmingsplan met meer flexibiliteit

Het stedenbouwkundig plan is op hoofdlijnen gebaseerd op het geldende bestemmingsplan. Dit geldende bestemmingsplan kent echter een zeer gedetailleerde wijze van bestemmen waardoor er weinig flexibiliteit was bij het uitwerken van het stedenbouwkundig plan. Voor de realisatie van het gebied was er vanwege veranderde marktomstandigheden meer flexibiliteit nodig. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet een meer globale planopzet.

 

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56