Structuurvisie Losser

  • Opdrachtgever
    Gemeente Losser
  • Locatie
    Gemeente Losser
  • Type project
    Structuurvisie
  • Meer informatie?

Met de door Buro Waalbrug opgestelde structuurvisie beschikt de gemeente Losser eindelijk over een samenhangend beleidsdocument dat leidend is voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. De structuurvisie geeft richting aan de wijze waarop ruimtelijke kwaliteiten binnen de gemeente kunnen worden behouden en versterkt. In de visie wordt bepaald wat de essentiële en gebiedsspecifieke kwaliteiten zijn, waar kansen liggen en hoe ontwikkelingen op deze kwaliteiten en kansen kunnen inspelen. In de structuurvisie worden geen nieuwe wegen ingeslagen; de visie vormt op hoofdlijnen een voortzetting van het bestaande gemeentelijke en provinciale beleid.

De structuurvisie Losser is nadrukkelijk een overbruggingsdocument en wordt op termijn vervangen door een omgevingsvisie. De omgevingsvisie is één van de zes nieuwe instrumenten die de nieuwe Omgevingswet introduceert.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56