Visie zonne-energie Druten en Wijchen

  • Opdrachtgever
    gemeente Druten en Wijchen
  • Type project
    visie
  • Meer informatie?

Gemeenten Druten en Wijchen hebben samen een beleidsvisie zonne-energie laten opstellen. Deze beleidsvisie geeft aan waar de gemeenten Druten en Wijchen de opwekking van zonne-energie in de vorm van zonneparken mogelijk willen maken en vormt een uitwerking van reeds vastgesteld beleid.

De gemeenten hanteren hierbij het principe van uitnodigingsplanologie; ze faciliteren initiatieven vanuit de markt en de omgeving. De gemeente behoudt de regie, maar neemt niet de leiding. Deze visie biedt hiervoor de nodige handvatten. Om hier sturing aan te geven is een uitnodigingskader op hoofdlijnen ontwikkeld.

De door buro Waalbrug opgestelde beleidsvisie bepaalt niet alleen waar initiatieven mogelijk zijn en onder welke voorwaarden, het is ook een inspiratiedocument en dient als uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan.

Duurzame toekomst

Beiden gemeenten hebben de ambitie om minimaal 30 hectare netto aan zonneparken te realiseren in 2023. Zodra deze ambitie is bereikt wordt de zonnevisie geƫvalueerd en indien nodig bijgesteld.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56