Willemspolder

 • Opdrachtgever
  Dekker Grondstoffen BV
 • Locatie
  Waal, tussen Dodewaard en Tiel
 • Type project
  Gebiedsvisie, landschapsplan, bestemmingsplan
 • Realisatie
  gepland vanaf 2022
 • In samenwerking met
  Jan Bruyn
 • Planvorming
  2013-heden

 Dekker Grondstoffen BV wil de uiterwaarden aan de noordzijde van de Waal, tussen Dodewaard en het Amsterdam-Rijnkanaal, herinrichten. Over een lengte van 12 km veranderen de overwegend agrarisch gebruikte uiterwaarden in een waterrijk natuurgebied met nevengeulen en eilandjes, met ruimte voor hoogwater, natuurrecreatie en duurzame watergebonden bedrijvigheid. Hiervoor is de gebiedsvisie Midden-Waal opgesteld, voor de 1e fase Willemspolder is de concrete uitwerking begonnen, Buro Waalbrug is sinds 2013 betrokken bij de visievorming en momenteel landschapsplan en bestemmingsplan voor de 1e fase.

In nauw overleg met instanties en belanghebbenden is een plan ontwikkeld waarmee het landschap en de riviernatuur weer aan betekenis kunnen winnen. Het plan gaat uit van de aanleg van hoogwatergeulen in combinatie met de reeds aanwezige plassen. Daarnaast worden ondiepere stromende geulen aangelegd om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Op lager gelegen gronden krijgen stroomdalgrasland en ooibossen de ruimte tot ontwikkeling. Het gebied wordt toegankelijker en geschikt voor natuurrecreatie, zoals wandelen, fietsen en vissen. Een aantal historische (landschaps-)elementen zijn in het plan ingepast. Zo wordt een zogenoemde redoute, een militair-historisch object uit de Franse tijd, in de visie opgenomen en weer zichtbaar gemaakt. Om het plan economisch uitvoerbaar te maken combineren we de herinrichting met de winning van zand, grind en klei voor de bouwopgave en de versterking van de dijken. 

Een bijzonder plan in lijn met de doelstellingen van de ‘Ruimte voor de Rivier’-projecten, maar dan vanuit grondstofwinning geïnitieerd.

Projectwebsite: https://www.dekkergroep.nl/projecten/-722-willemspolder-fase-1/

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56