Casco/raamwerk omgevingsplan

Casco/raamwerk omgevingsplan

Eén van de stappen die moet worden gezet om tot een permanent omgevingsplan te komen, is het opstellen van een raamwerk/casco voor het omgevingsplan.

Dit raamwerk kan als uitgangspunt worden gebruikt voor het opstellen van een permanent omgevingsplan en voor het opstellen van wijzigingsbesluiten voor initiatieven en ontwikkelingen. Wij zijn als buro op dit moment bezig met het opstellen voor een raamwerk/casco voor de gemeenten Druten en Wijchen. Bij het opstellen daarvan wordt de gemeente aan de hand van een aantal sessies over verschillende onderwerpen (bouwactiviteiten, gebruiksactiviteiten, milieubelastende activiteiten, etc.) meegenomen in de te regelen zaken. Aan de hand van de uitkomst van deze sessies wordt dan vervolgens een casco/raamwerk opgesteld voor het omgevingsplan.

https://burowaalbrug.nl/buro/omgevingswet

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56