Omgevingswet

 Met de Omgevingswet wordt de wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (zoals  ruimtelijke ordening, milieu, bouwen, water en natuur) gebundeld in één wet en op punten gewijzigd. Het centrale doel is om een goed evenwicht te creëren tussen het gebruiken en beschermen van de leefomgeving en burgers en bedrijven hier zo goed mogelijk bij te betrekken (participatie). Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking.

De Omgevingswet kent zes instrumenten. Dit zijn de omgevingsvisie, programma’s, decentrale regels (waarvan het omgevingsplan een belangrijk onderdeel vormt), algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.

Buro Waalbrug kan u helpen bij het opstellen van deze nieuwe instrumenten waarbij we oog hebben voor de nieuwe wettelijke mogelijkheden, maar ook de huidige praktijk niet uit het oog verliezen.

Voor de gemeente West Maas en Waal maakten wij bijvoorbeeld een Omgevingsvisie voor het buitengebied.

Ook bij het opstellen van programma’s - die vergeleken kunnen worden met de huidige thematische en/of gebiedsgerichte (structuur)visies - kunnen wij u van dienst zijn. Zo maakten wij voor de gemeenten Druten en Wijchen een visie zonne-energie.

Het omgevingsplan wordt de vervanger van het bestemmingsplan. Per gemeente komt er straks een omgevingsplan waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving te vinden zijn. Wij kunnen gemeenten ondersteunen bij het maken van een raamwerk of structuur voor dit omgevingsplan. Ook kunnen wij ervoor zorgen dat afzonderlijke initiatieven die niet passen binnen het omgevingsplan middels (postzegel)omgevingsplannen worden ingepast in dit omgevingsplan.

Een andere manier om een initiatief dat niet past binnen het omgevingsplan juridisch mogelijk te maken is middels een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing, in de Omgevingswet een buitenplanse omgevingsplanactiviteitenvergunning genoemd. Hierbij moet het initiatief wel voldoende concreet zijn en moet er reeds een bouwplan beschikbaar zijn.

Wij staan klaar om u op een pragmatische wijze te ondersteunen in de toepassing van de nieuwe Omgevingswet!

Omgevingswet


Afdrukken   Email