Gebiedsvisie Landgoed Bleijenbeek goed ontvangen

Landgoed Bleijenbeek is eigendom van a.s.r. real estate. Al geruime tijd zijn a.s.r. en de gemeente Bergen op zoek naar mogelijkheden voor de instandhouding en de verdere ontwikkeling van het landgoed. Daarvoor heeft buro Waalbrug samen met de partijen een ontwikkelingsvisie opgesteld. Deze visie is op 26 januari aan de gemeenteraad gepresenteerd. Ondertussen werken we voortvarend aan de toekomst van het landgoed; onlangs zijn we begonnen met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Hierin worden de kaders voor de bestaande golfbaan, de te transformeren agrarische bedrijven en de nieuwe ontwikkellocaties verder uitgewerkt.

 

 

Previous Next

Afdrukken   Email