Inwerkingtreding Omgevingswet: TAM-IMRO

Het inwerking treden van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Onderdelen van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) werken nog niet (optimaal). Er zijn daarom tijdelijke alternatieve maatregelen (ook wel: ‘TAM’s’) in het leven geroepen. Eén van die tijdelijke alternatieve maatregelen is TAM-IMRO. Gemeenten die vanaf 1 januari 2024 het (tijdelijke) omgevingsplan niet kunnen of willen wijzigen met de nieuwe STOP standaard hebben een alternatief in de vorm van de IMRO standaard. Hierbij wordt de bestaande techniek voor het opstellen van plannen tijdelijk gebruikt na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het TAM-IMRO plan moet voldoen aan de vereisten die de Omgevingswet aan een omgevingsplan stelt zoals een evenwichtige toedeling van functies aan locaties alsmede aan de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving en van de provincie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem een kijkje op onze website of neem contact op met een van onze specialisten.

https://www.burowaalbrug.nl/buro/omgevingswet


Afdrukken   Email