Transformatie Martinuskerk in Gendt al goed zichtbaar

De transformatie van de voormalige Martinuskerk in Gendt is al goed zichtbaar. De patiowoningen worden op korte termijn opgeleverd en ook de rest van het plan krijgt al vorm.

Deze bijzondere, historische plek wordt herontwikkeld tot een bijzondere woonplek; het Hof van Gendt.

De Heilige Martinuskerk in Gendt is al jaren niet meer in gebruik en het voormalige kerkhof is al in 2005 geruimd. In opdracht van Hendriks Bouwontwikkeling heeft ons buro een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en inrichtingsplan opgesteld voor de herontwikkeling van de kerklocatie in Gendt. Uitgangspunt is het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle elementen.

Het karakteristieke voorfront van de kerk - met toren en Mariakapel - en daarmee de historie van deze plek, blijven gehandhaafd. Op de plek van het middenschip wordt een appartementencomplex gerealiseerd, dat op bijzondere wijze wordt verbonden met de te behoudendelen van de kerk. In het voorfront staat een bijeenkomstruimte voor de parochie De Levensbron gepland. Aan de achterzijde blijft het priesterkoor behouden, hierin komen 2 woningen met mogelijkheid tot werkruimte op de begane grond. Op de voormalige begraafplaats direct achter de kerk komen 12 patiowoningen. Uitgangspunt is het behoud van het bestaande groene karakter.

Buro Waalbrug is onder meer verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan. De ontwikkeling betreft een integrale gebiedsontwikkeling. Naast de transformatie van de Neoromaanse wederopbouwkerk en de ontwikkeling van grondgebonden woningen wordt tevens een wezenlijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van Gendt en de directe omgeving van de kerklocatie. De bestaande groenstructuur wordt aangevuld en versterkt, en de toegankelijkheid wordt verbeterd door de aanleg van verbindende routes naar omgeving. Het groene karakter van de voormalige begraafplaats - bestaande uit een groen laken omzoomd met een robuust bomenkader - wordt doorgetrokken tot aan de Nijmeegsestraat, waardoor de bestaande groenstructuur verder versterkt wordt. Uitgangspunt is het creƫren van een groene, parkachtige omgeving waarbij het woonprogramma centraal op de planlocatie wordt geconcentreerd.

In navolging van het stedenbouwkundig plan is door Buro Waalbrug tevens een bestemmingsplan en inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld en hebben wij de supervisie gevoerd op de architectonische uitwerking.

Wilt u meer informatie, klik hier.

Previous Next

Afdrukken   Email